شیوه اجرای دیوارهای حایل

 

 1-دلایل استفاده از سازه های حایل

دیوارهای حایل یکی از هزاران موضوع مهم سطوح شهری هستند که چشم اندازهای بصری مطلوب و نامطلوبی را در سطح شهرهای کشور به وجود می آورند.

متاسفانه گاهی بدترین راه حل برای توسعه در نظر گرفته می شود در حالی که می توان با برنامه ریزی محیطی برای توسعه به نتایج مطلوبی رسید که بیشترین سود را برای انسان در پی داشته باشد، اما آنچه در شهرها مشاهده می کنیم به ویژه در جاده سازی- خلاف آن را نشان می دهد، ما هر روز از خیابان یا اتوبانی عبور می کنیم که اگر ملاحظات محیطی به درستی در انجام طرح مورد توجه قرار می گرفت نه تنها هزینه کوتاه مدت بلکه هزینه های بلند مدت توسعه را به مدیران شهری تحمیل نمی کرد بلکه با ایجاد مناظر بدیع به زیباسازی محیط شهری منجر می شد.

اکنون ناچاریم به ایجاد دیوارهای حایل به ترانشه هایی زشت که در بیشتر موارد برای جان شهروندان نیز خطر ایجاد می کند پایداری بخشیده و با هزینه های سرسام آور چهره ای بتی به شهر هدیه کنیم- اتوبان نیایش تهران ، زین الدین اصفهان و ... -  در هر صورت سازه های حایل برای اصلاح یک یا تعداد بیشتری از اهداف زیر طراحی می شوند:

1-   محافظت شیب های تند در مقابل فرسایش، هم به عنوان یک شرایط موجود یا یک راهبرد تعدیلی برای اصلاحات اجرایی(شکل1- 2).

2- محافظت از جایگاه درختان خاص در مقابل شرایط خاکریزی یا خاکبرداری(شکل2- 2).

3- تسهیل کردن سیرکولاسیون عمودی در سازه های پله ها یا رمپ ها(شکل 3- 2).

4- تسهیل دسترسی وسایل نقلیه در سایت های مشجر با شیب تند، مانند پارک ها، محوطه های کمپینگ، یا محل های اقامت(شکل4 -2).

5- به حداکثر رساندن پتانسیل برای توسعه یا محوطه های ساختمان برای اصلاح برنامه طراحی وسیع برای مدارس، زمین های بازی، تئاترهای سرباز، گالری های هنری و ..(شکل5-2)

6- توسعه معماری یک ساختمان به داخل سایت و بیان سطوح عملکردی آن(شکل6 -2).

7- اصلاح تغییرات شیب زمانی که فضای محدود راه حل های شیب بندی غیر سازه ای را محدود می کند (به عنوان مثال، در خطوط مالکیت، یا ساختمان موجود و درختان خاص).

8- رسیدن به یک منظر بصری یکپارچه توسعه پیشنهادی در ارتباط با سایت موجود و توسعه پیرامونی یا زمینه ای.

در مقایسه با دیگر اشکال ابزارهای حایل خاکی، دیوارها می توانند  پنج تا شش برابر گران تر از خاکریزهای خاکی مهندسی، خاکریزهایی با خرده سنگ، یا خاکریزهای زیست-مهندسی بوده و باید به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت مد نظر قرار گیرند که اغلب شامل مواد یا ایمنی و مسوولیت قانونی می شود.

جدول2-  رشته پیوسته ای از ابزارهای مناسب برای تثبیت خاکریز و نگه داشت آنرا نشان می دهد.

شکل (1- 2) دیوار حایل برای محافظت شیب های تند در مقابل فرسایش

شکل ( 2- 2 )دیوار حایل برای محافظت از درختان موجود

شکل  (3- 2) دیوار حایل برای تسهیل دسترسی پله و رمپ

شکل ( 4-2) دیوار حایل برای تسهیل دسترسی وسایل نقلیه موتوری به سایت های شیب دار

شکل ( 5- 2) دیوار حایل برای اصلاح برنامه ساخت و ساز گسترده

شکل  (6- 2) دیوار حایل برای توسعه سازه معماری در سایت

 

جدول  (1-2 )طبقه بندی و ماتریکس ارزیابی دیوار حایل

/ 1 نظر / 141 بازدید
فرناز سمسار

خسته نباشید آقای مهندس مطالب مفیدی در این قسمت دیدم...ممنون