شیوه های اجرای دیوار حایل

اغلب شهرهای کشور در حاشیه دو رشته کوه البرز و زاگرس قرار دارد و نزدیک به 75 در صد از شهرهای مهم نیز در دامنه این دو رشته کوه واقع شده اند، توسعه شهری گریز ناپذیر است و به طبع آن هر روز شاهد احداث جاده ها و اتوبان های شهری و خارج از شهری هستیم. متاسفانه به دلیل عدم اطلاعات کافی از مبانی علمی مهندسی طراحی محیط زیست و بدون در نظر گرفتن تبعات توسعه و مطالعه زیست محیطی کوه برداری و کوه بری اولین اقدام مخرب و نتیجه آن ترانشه های بلند، حرکت خاک و سنگ به سمت پایین(زمین لغزه) و ایجاد مناظر نازیبا و ترسناک، روح و روان و حتی جان شهروندان را به مخاطره می اندازد.

ایجاد دیوارهای حایل از آن جهت حایز اهمیت است که ضمن ایمن سازی جاده ها، اتوبان ها و محیط های مسکونی در صورت رعایت اصول زیبایی شناختی، در شهرهای کشور محیطی زیبا و روح افزا به وجود می آورد.

ضرورت انجام تحقیق پیرامون موضوع نه تنها به دلایل بالا دارد بلکه می تواند به مدیران و متخصصین مرتبط با موضوع رعایت اصول زیست محیطی را توجه دهد به گونه ای که در بسیاری از موارد رعایت نکات زیست محیطی هزینه اقتصادی اندکی به کشور تحمیل خواهد ساخت.

 دکتر بهنیا از پیشکسوتان خاک مسلح در کشور است که یکی از مهمترین کارهای او در حاشیه اتوبان مدرس جلوه زیبایی به شهر تهران بخشیده است. در سایر کشور ها نیز دیوار حایل سبز به شیوه های گوناگون و متنوع ایجاد شده است که نقش ویژه ای در زیبا سازی محیط شهری ایفا می کنند.

در اغلب کشورهای دنیا که از شرایط کوهستانی برخورداند نیز بخش قابل توجهی از هزینه های عمرانی خود را صرف ایجاد دیوارهای حایل می سازند در کشور ما شرکت های بزرگی تحت عنوان خاک مسلح به تثبیت شیب ها و ایجاد دیوارهای حایل می پردازند- اتوبان مدرس، نیایش، همت و غیره- 

 نگارنده شیوه ی جدیدی از دیوار حایل را برای اولین بار در کشور ابداع نمود که تحت عنوان گلفوژ به ثبت رسیده است و قادر است بر روی شیب های 150 درصد کارگذاری شده و می توان در آن به کاشت گیاهان و درختچه ها اقدام نمود.

نتیجه آن که توسعه های گذشته و حتی در توسعه های جدید که دارای مطالعات زیست محیطی نیز باشد شرایطی به وجود می آید که استفاده از دیوارهای حایل را ضروری می سازد بنابر این بهترین گزینه برای دیوار حایل آن است که از شرایط زیر برخوردار باشد:

·        حداقل تخریب محیط طبیعی را به دنبال داشته باشد

·        با روش های مناسب و با استفاده از گیاهان  شیب ها تثبیت گردند

·        استفاده از سطوح صلب بتونی-  پرهیز شود

در صورت استفاده از مصالح بتونی، پوشش های گیاهی بر روی آن ها مستقر شود

کنترل زمین لغزش ها و پایدارسازی آنها در اکثر کشورها بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی را به خود اختصاص می دهد . در کشور ایران به دلیل تنوع زمین شناسی و اقلیمی آن و قرار گیری شهرها در دامنه رشته کوه البرز و زاگرس زمین لغزه های متعدد به وقوع می پیوندد و بروز آنها اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را بر کشور تحمیل می کند

مهندسان عمران و ژئو تکنیک برای جلوگیری ازتاثیر ناپایداری شیب ها و یا طرح یک شیب پایدار در انتخاب محل طرح ها سه روش زیر را پیشنهاد می کنند:

 1- جابجایی محل طرح 2- کاهش نیروهای رانشی زمین(محرک) 3- تقویت نیروهای مقاوم در مقابل جابجائی[توفیق ریحانی، محمد حسین،] روش های پایدارسازی شیب های خاکی، عضو هیأت علمی بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

آقای ریحانی بر این عقیده است: «اقدام اصلی برای اجتناب از خطر لغزش این است که در مرحله شناسایی مطالعات طرح، نواحی با قابلیت زهکشی ضعیف و یا نقاط فعال از نظر جابجائی و نشست مثل محل لغزشهای قدیمی دقیقاً شناسایی شوند. این شناخت کمک زیادی در تصمیم گیری برای انتخاب محل طرح یا جابجایی آن خواهد نمود. در این بررسی ها اگر ضریب اطمینان در برابر لغزش بیشتر از یک باشد می توان انتظار داشت که کمترین کاهش در نیروهای مقاوم (بطور مثال در اثر بالا رفتن سطح آب) باعث ناپایداری شود.

از آنجا که معیار ناپایداری بر هم خوردن تساوی نیروی محرک و مقاوم می باشد، کاهش وزن توده خاک لغزنده باعث کاهش نیروهای رانش و در نتیجه افزایش اطمینان در برابر جابجایی خواهد شد. کاستن از زاویه شیب، پلکانی نمودن و زهکشی خاک و استفاده از مصالح سبک در خاکریزی ها نمونه ای از روش های اجرائی برای کاهش وزن توده لغزنده و در نتیجه کاستن از نیروهای رانشی زمین می باشد.

روش سوم برای جلوگیری از ناپایداری شیب ها افزایش نیروهای مقاومت در مقابل جابجایی می باشد. برای این حالت یا باید با ا عمال نیروهای خارجی، مثل دیوار حائل با نیروهای رانشی زمین مقابله کنیم و یا باید مقاومت داخلی توده لغزنده به اندازه ای افزایش یابد که شیب پایدار بماند . برای دست یافتن به یک طرح فنی و افتصادی هر دو روش باید مورد نظر قرار گیرد.

روش های مختلف پایدار سازی زمین لغزش ها در نقاط مختلف دنیا بر اساس پارامترهای اجتناب از خطر، کاهش نیروهای محرک، افزایش نیروهای مقاوم صورت می گیرد .» ( همان)

از طرف دیگر، یک سازه حایل خاکی یک ابزار منظرسازی است که برای اصلاح تغییرات ناگهانی شیب که بیش از زاویه طبیعی شیب خاکریزی موجود می باشد، (به طور معمول 33 تا 37 درجه) استفاده می شوند. این ابزارها نه تنها شامل سازه های دیوار می باشد، بلکه شامل سازه های خاکریز تقویت شده مانند مخلوط سنگ، شبکه الیاف و گیاهانی با ریشه ای فراوان، نیز می شود. تمام چنین وسایلی، بدون در نظر گرفتن مواد و مصالح یا شکل، باید بتوانند فشارهای خاک و دیگر عوامل مربوطه که به طور  مشخص باعث شکست سازه ای می شود، مانند بارگیری وسایل نقلیه، لرزش بزرگراه (یعنی بار زنده)، و تاثیرات شرایط رطوبی شدید ( به عنوان مثال، باد کردن به علت متورم شدن و یخبندان یا چرخه های آب شدن) را تحمل کنند.

/ 3 نظر / 289 بازدید
هدویگ

خیلی استفاده کردم عالی بود بهم سربزن

سحر

میشه در مورد دیوارهای حایل که در ساختمان سازی استفاده میشن و ارتفاعشون هم مطلب بزارید؟مرسی از وبلاگ مفیدتون.

میلاد

با سلام من یه مقاله کامل در مورد دیوارهای حایل میخوام از کجا میتونم پیدا کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنین با تشکر